ארכיון הבלוג

זה ייגמר בבכי / משה כהן

 

הכהן הגדול נכנס לקודש הקודשים זקוף, ורק אז מניח את הקטורת על הגחלים ומתחיל מיסוך העשן. נקודה זו, המבחינה בין הצדוקים לפרושים, נוגעת במהות עמידת האדם נוכח האינסוף

המשך הרשומה