ארכיון הבלוג

כיסופים ונסיגה | צור ארליך

שיפוט מהיר – 1060 המשך הרשומה

יצירת שעה | צבי לוז

שלושתם חידשו אז – איש כדרכו אך בכוונה מודעת ובהצלחה רבה – את שימושיה היצירתיים של העברית המתחילה. על שלונסקי, יזהר ושטיינמן שהערצתי בנערותי
המשך הרשומה

בין לוזריות לגבריות צברית מתפרצת | יחיעם ויץ

ס. יזהר העדיף תמיד לכתוב על ימי ילדותו ונעוריו. בן המשפחה מתייחס לכרך הראשון בביוגרפיה החדשה מנקודת המבט של הדמויות המשפחתיות שעיצבו את הסופר

המשך הרשומה

שירה על הדוכן | שמואל חן

האופנה הנוכחית מכניסה לכנסת עיתונאים, אבל בעבר היו גם משוררים וסופרים שנכנסו למשכן. על נאומי הטבע של חבר הכנסת לשעבר, הסופר ס' יזהר, במליאת הכנסת המשך הרשומה

המסע הלירי אל משוררי הפרוזה | רבקה שאול בן צבי

שני יוצרים כה רחוקים זה מזה – ס' יזהר ווירג'יניה וולף – מופגשים בספר חדש לחקר תנועת הנפש המאפיינת את כתיבתם. מחקר שהוא חוויה אישית המשך הרשומה

כשהציונות אינה אלא ניסוי חברתי / מרדכי מרמורשטיין

ימים ולילות העברתי בניסיונות נואשים להבין את פשר נקיפות המצפון הציוני של בנבנשתי ויזהר, ולפתע הבזיקה בי התובנה: השואה אינה נוכחת בכתיבתם. אינה נוכחת בנפשם. אוטוביוגרפיה של התנתקות המשך הרשומה

כן, גם הקימו מדינה / אלחנן ניר

 

קניוק מציע אופציה חדשה לזקנה, מספר את הסיפור של תש"ח במילים שהן מעבר לבעד ולנגד ועושה הכול באירוניה עמוקה ומשכנעת. עם הזכייה ב'פרס ספיר'

המשך הרשומה