ארכיון הבלוג

בן שמונה מאות וחמישים | יעקב לאטס

ספר התורה העתיק ביותר בעולם התגלה באקראי בבולוניה שבאיטליה. על תעלומת הספר ועל דרך כתיבתו השונה מכללי הכתיבה שקבע הרמב"ם המשך הרשומה