ארכיון הבלוג

עם נולד | שמעון קליין

עיון בפתיחה לספר שמות מגלה שללא פרעה וגזרותיו, אפשר שמשפחת יעקב לא הייתה מתגבשת לעם. תקלה או תכונה ישראלית מובנית? המשך הרשומה

להתחיל מהעשייה | שי נוה

עיון משווה בין פרקי המשכן שלפני חטא העגל ולאחריו חושף את ההבדלים שבהתגלות ה' בעקבות החטא. קודם כול יש לבנות את הכלים המשך הרשומה

בחזרה לגן עדן | חנה גודינגר (דרייפוס)

פרקי המשכן, המהדהדים את סיפור חטא אדם הראשון, מלמדים כי החזרה למפגש החי 
עם א־לוהים צריכה לבוא עם החלק האנושי והחסר שבאדם

המשך הרשומה

יציאה בשפה אלילית | חנה גודינגר (דרייפוס)

בקשתם הכפולה של משה ואהרן מפרעה לשחרר את עם ישראל נובעת מהצורך של המנהיגים לתרגם את הבקשה לתפיסת עולמו של העומד מולם. האלילות איננה יודעת מהי עבודה לשמה המשך הרשומה

ספרן של נשים / אורית אבנרי

מרכזיותן של הנשים בתרומות המשכן, המתוארת בסוף ספר שמות, מהדהדת את התושייה שבה פעלו בתחילתו, ומלמדת בזכות מי קרו האירועים הגדולים לעם ישראל
המשך הרשומה

מֵי העגל / אורית אבנרי

השקיית עם ישראל במים המהולים באפרו של העגל מלמדת כי בחטא היו אלמנטים חיוביים שדרשו עידון וזיקוק. ייתכן שיש כאן גם התחסנות לקראת המשכן העומד להיבנות המשך הרשומה

חוק וסדר / אורית אבנרי

קריאה רגישה בציוויי המשכן מראה כי בין ההוראות המדויקות מסתתר חלל פנוי הנותן מקום ליצירה האנושית. מסתבר שזהו הביטוי הנכון לרגש הדתי המשך הרשומה

לא עוד שעבוד / אורית אבנרי

דיני העבד הפותחים את הפרשה מהדהדים את הדיבר הראשון וצורבים בתודעה את החשיבות שבריסון הכוח המעמדי. זכר ליציאת מצרים  המשך הרשומה

אל הלא נודע / אורית אבנרי

מאחורי סיפור תלונותיהם של בני ישראל ניצב מתח סביב האופן שבו ייתפסו תקופת המדבר ותקופת מצרים. מסר מרגיע מגיע דווקא מכיוונה של מרים המשך הרשומה

איך עם נולד / אורית אבנרי

מוטיבים מקראיים שונים מעצבים את רגע היציאה ממצרים כלידה הצפויה מראש. המצה, פריט מרכזי במחזה, מסמלת את גורם ההפתעה המשך הרשומה

מכות באפלה / אורית אבנרי

ניתוח המכות שבפרשתנו מגלה שתי מערכות בניהול מאבקו של ה' במצרים וחושף את מהפכת המנהיגות שעבר משה בחסות אהרון המשך הרשומה

על העבריות / אבי דנטלסקי

העבריות של יוסף (בספר בראשית) ושל בני ישראל (בספר שמות) אינה זהות אתנית אלא נאמנות אידיאולוגית למורשתו של עבר, חותם של אצילות מחייבת המשך הרשומה