ארכיון הבלוג

השבתון של הנושים | עמית קולא

ההבנה כי השמיטה בספר דברים הינה בעלת אופי סוציאלי חושפת משמעויות חדשות במצווה לאור פשוטו של מקרא. על שנת שמיטת הכספים המשך הרשומה

לבד מול כולם | שלום רוזנברג

זה נכון למרצה זוטר באוניברסיטה, לחיילים בחזית ובעורף וגם לדיינים ורבנים פוסקי הלכה; התורה אוסרת לפעול מתוך פחד המשך הרשומה

דברי פתיחה | שמואל פאוסט

נאומיו האחרונים של משה הם פתיחה לתהליך שבו עם בונה את ארצו ומתמודד עם סכנות הצלחתו והמשך למאבק התורה בסכנת האגו האנושי. פילוסופיה מקראית כקריאה חינוכית המשך הרשומה

להפוך טראומה לסיפור | מיכל שמחון ורחל וולפיש

סיפור המרגלים נחקק בתודעה ההיסטורית ככישלון הרה גורל. בנאום הפרֵדה שלו, מנסה משה להפוך אותו למנוע צמיחה המשך הרשומה

קשר על־זמני | רא"ם הכהן

הברית שכורת משה עם ישראל בערבות מואב מהווה המשך לברית סיני ומתחברת לברית שכרת עזרא בירושלים בראש השנה. המכנה המשותף הוא אחדות ישראל

המשך הרשומה

שמחה של איפוק | ראם הכהן

מצוות הביכורים נועדה לרסן את תאוות האכילה שבאדם ולתקן את חטא החיפזון הקדמון, וגם ללמד על החשיבות שבהכנה ראויה אל הקודש

המשך הרשומה

זכירה שנשכחה | רא"ם הכהן

לצד החובה לזכור את עמלק, התורה מצווה גם לזכור את מעשה מרים ואת חטא הלשון הרע. לשתי הזכירות לקח מעשי שראוי להזכיר בכל בית כנסת

המשך הרשומה

מודדים באשמה | רא"ם הכהן

כשנמצא הרוג ולא נודע הרוצח, דייני בית הדין הגדול באים בעצמם כדי לערוך את המדידות לפני טקס העגלה הערופה. מתברר כי בראש ובראשונה הם האחראים

המשך הרשומה

הקדושה שבסתם | רא"ם הכהן

השינוי שחל בדינו של בשר התאווה עם הכניסה לארץ ישראל משקף את המעבר מחיי מדבר טעונים קדושה אל ארץ שבה גם לחולין יש מקום ומשמעות

המשך הרשומה

מן האוזן אל הלב | רא"ם הכהן

מוטיב השמיעה השוזר את פרשתנו נועד להעמיק את הברית שבין ישראל לקב"ה ולכונן מערכת יחסים אינטימית המתאימה לאתגרי האמונה בארץ ישראל

  המשך הרשומה

תפילה דקטנות | ראם הכהן

תחינתו של משה להיכנס לארץ נענתה בשלילה מפני שהגיעה ממקום המנותק מהמהלך הכללי לתיקון עולם. על שתי הנהגות תפילה בעקבות הרמח"ל

המשך הרשומה

דין לפני האלוהים | רא"ם הכהן

שופטי ישראל על פי פרשת דברים הם מנהיגים הנאמנים לחוק הא־לוהי אך גם מקושרים לנותן התורה עצמו. על חכמה ונבואה ועל הריאליה של ספר דברים  המשך הרשומה

תורה של איש אחד / תמיר גרנות

מכל הנושאים, פסוקי החיתום של התורה מתמקדים דווקא במעלת נבואת משה. עיון בעיקר השביעי של הרמב"ם מסביר מדוע לא יכול היה להיות אחרת המשך הרשומה

פרק שירה / תמיר גרנות

עיון בשירת האזינו מראה כי היא נחלקת להקדמה וסיום של דברי משה – ובמרכזה דבר ה' עצמו. עדות לקראת חיים בהסתר פנים המשך הרשומה