ארכיון הבלוג

רמזים שתולים בדרך | שרון רימון

העיכובים שהציב מלאך ה' בפני בלעם בדרכו לקלל את ישראל אינם אלא ביטוי לעיוורונו של הקוסם, שסירב להכיר ברצון ה'. ההבנה המאוחרת של רוכב האתון המשך הרשומה

מפגש על אם הדרך | עדיאל כהן  

פניית ישראל לאדום נראית ממבט ראשון סיפור שולי במסכת קורות ישראל במדבר. הקבלות לקטעים אחרים במקרא חושפות את משמעותו הייחודית המשך הרשומה

מעמד נולד | עדיאל כהן

 

אזהרת הכהנים על בני קהת הלויים החותמת את פרשת במדבר תובעת את ההבחנה בין המעמדות השונים. אקורד פתיחה לחומש הלויים המשך הרשומה

נישואין של צו וחופש | אורי וייל

סיפור בני מנשה, החותם את ספר במדבר, משיב את הקוראים אל פרשת בנות צלפחד ומלמד כי המפתח לנחלת הארץ נעוץ בשילוב החירות והתעוזה עם הנאמנות לצו ה' המשך הרשומה

קנאות של אהבה | אורי וייל

חטא ישראל בבעל פעור פגם בברית שבין ישראל לקב"ה, ובשעה כזו אין תיקון אלא בקנאות. סובלנות או רחמים יתגלו דווקא כזלזול המשך הרשומה

קסם של בדידות

בלעם מצטייר בתורה ובדברי חז"ל כאיש בודד בעל רצון קמאי לשלוט לבדו בעולם. ההנגדה לבדידותו של אברהם מעידה כי מניעיו הם הגאווה והכבוד המשך הרשומה

דורות משלימים | אורי וייל

החוט השוזר את הפרשה הוא העיסוק במעבר מדור המדבר לדור הנכנסים לארץ. קריאה מעמיקה מגלה שאין ביניהם שלילה וניכור אלא דווקא חיבור והשלמה המשך הרשומה

אויבי הממסד | אורי וייל

פרשת קרח חושפת את הסכנה הטמונה בעבודתו של שבט לוי, החשוף יותר מכול אל פגעי הבירוקרטיה. שמואל הנביא מוכיח שיכול להיות גם אחרת המשך הרשומה

להתבונן למציאות בעיניים | אורי וייל

בוויכוח עם המרגלים מתגלה יהושע כמנהיג הקורא את המציאות ומחובר לעמו. עם זאת, מבט רחב על מנהיגותו חושף מספר חסרונות בדרכו זו המשך הרשומה

דינמיקה של פנים וחוץ | אורי וייל

החוט המקשר את מאורעות הפרשה נעוץ בתחילתה, בסיפור יחסיהם של השוליים עם המרכז – במנורה, בעם ובספר התורה המשך הרשומה

קטגוריה בראי ההיסטוריה / ברכי אליצור

חטאי ישראל במדבר זכו לאורך ההיסטוריה לפרשנויות שונות – מחמירות ומקִלות – בהתאם לנסיבות התקופה. על הדרך שבה הפך חטא המרגלים ל'אם כל חטאת' המשך הרשומה

חנה וסע / רוני נוימן (לפרשת מסעי)

 

דרכה של התורה לציין את חניות בני ישראל לצד נסיעותיהם במדבר מלמדת פרק בחשיבות העצירה וההתכנסות במהלך תנועת החיים  

המשך הרשומה

מסעה של השכינה / שלמה גוטל

 

שיאו של ספר במדבר מצוי בסיפור מסע הארון, מסע המבטא את תנועתה של השכינה מהר סיני אל הארץ יחד עם העם. מבוא לספר

המשך הרשומה