ארכיון הבלוג

ביקורת החזון הטהור / שלום רוזנברג

 

החוויה הרוחנית דורשת מהמקבל להפעיל ביקורת כדי לנקותה מסיגים שמקורם בסובייקט. אילולי כן המיסטיקה תיהפך למיסטיפיקציה

המשך הרשומה