ארכיון הבלוג

לקדמות התורה ואחדותה / יצחק סטרשינסקי

על מחקריו של פרופ' יהושע מאיר גרינץ ז"ל, שהציגו אלטרנטיבה מדעית לחקר המקרא הביקורתי


המשך הרשומה