ארכיון הבלוג

תפיסת כיבוש פרגמטית / יעקב הלוי פילבר

 

משה ניסה להימנע מלתקוף את סיחון מלך האמורי, בניגוד לכאורה לציווי כיבוש הארץ. קריאה נוספת בפירוש הרמב"ן

המשך הרשומה

משפט העמים / יצחק אלדרור (לפרשת חוקת)

 

ציטוט דברי המושלים בתורה מעיד על הרצון לבסס את כיבוש הארץ מתוך התייחסות לעמים החיים במרחב ולנורמות הבינלאומיות. המזרח התיכון החדש שכונן סיחון שינה את מסלול הכיבוש העברי

המשך הרשומה