ארכיון הבלוג

כל האזרח בישראל | נשיא המדינה, ראובן 'רובי' ריבלין

האזרח בישראל איננו יכול לשכוח את הגר לא בשעת המשפט ולא בשעת השמחה, שמחת האסיף. האחר הערבי חייב לקחת חלק במכלול החיים הישראלי כזכר ליציאת מצרים
המשך הרשומה

מה עשית בקיץ האחרון?  | תמר מאיר

שליח הציבור שמילותיו נענות הוא זה שמאמין בכוחן של מילים לחולל שינוי וטורח כדי להעניק לו שפע. אגדה אחת על הורדת גשמים משולבת בהרהורי הקיץ שעבר
המשך הרשומה

מילון הסולידריות | רוביק רוזנטל

מסע בעקבות רגש הסולידריות באוצרות השפה העברית  המשך הרשומה

סולידריות תחילה | שלום רוזנברג

לפני שמדברים על אידיאלים, צריך לכונן רגש של אחריות הדדית בחברה. בעקבות "פת שלמה" של ש"י עגנון
המשך הרשומה