ארכיון הבלוג

נבחר בין נבחרים | אלחנן שילה

בעולם של שוויון יש לפרש את רעיון בחירת ישראל במונחים היסטוריים ותרבותיים. עלינו להרחיב את גבולותיו ולאפשר גם למי שאיננו מאמין בו בצורתו המסורתית להזדהות עמו  המשך הרשומה