ארכיון הבלוג

לחזור אל 
הצעקה הפנימית | אריאל הורוביץ

נתנאל לדרברג הביא לתחייתו של הספר "חיים גראביצר", המספר על חסיד חב"ד התועה אחר מקומו הרוחני. כמו הדמות האלמותית, גם הוא אדם שמרחיק לחפש ומבקש שורשים יהודיים עתיקים לצד דתיות רלוונטית  המשך הרשומה

הדת כשעשוע / רועי הורן

 

 המגיד ממזריטש ראה את עבודת ה' כשעשוע שאותו יש ללמוד מילד קטן. ספר חדש קובע תפיסה זו כסוגיית יסוד בהגותו ומחדש כי מושג ה'אין' בהגות זו אינו חוויית היבלעות אקסטטית אלא תודעה רוחנית קיומית

המשך הרשומה