ארכיון הבלוג

במלחמה על האמת | שלום רוזנברג

נדב ואביהוא מופיעים שוב בתנ"ך: בני ירבעם נקראים אף הם באותם שמות. על רביזיוניזם היסטורי וניסיונות שונים לשכתוב ההיסטוריה
המשך הרשומה