ארכיון הבלוג

ברית חדשה | יצחק דב קורן

האנטישמיות העכשווית באירופה מגיעה מכיוונם של מוסלמים וחילונים מהשמאל הרדיקלי. הגיע הזמן להפנים כי היהודים והנוצרים המאמינים נלחמים באותם אויבים ולא זה עם זה  המשך הרשומה

זיכרון לשד הנאצי | יוסף לאראס

אירופה נוהגת בחוסר אומץ כאשר היא מפקירה את היהודים ואת מדינת ישראל מפחד המוסלמים. שלום עם האסלאם לא יהיה, כל עוד הוא לא יאמץ את ערכי השוויון והחופש הגלומים בתנ"ך
המשך הרשומה

צורב את השפתיים כעקיצת עקרב | שמואל פאוסט

איש, אישה, ירושלים, נצרות, בן־גוריון. הבשורה של עוז רוקחת מהחומרים האלה רומן מיומן המציע היסטוריה אנטי־עובדתית, שמבשריה הוקעו כבוגדים. סיפור על שנאה ואור
המשך הרשומה

מאחורי מסכת האנטישמיות | נתן לופס קרדוזו

הנצרות איננה שונאת את היהדות מפני שצלבה את המשיח שלה, אלא דווקא בגלל שהביאה אותו לעולם. מבט לשורשי האנטישמיות האירופית  

המשך הרשומה

אנטישמיות בגלגול פוסט־מודרני | מוטי קרפל

מדינת ישראל מאיימת בעצם קיומה על המערב הרואה בלאומיות את שורש הרע. מכאן הדה־לגיטימציה של ישראל, שאינה אלא גלגול מאוחר של השנאה הנוצרית ליהדות  המשך הרשומה

אמונה ברשות היחיד / דוד ברגר

הרב סולובייצי'ק התנגד לכל שיח תיאולוגי עם הנוצרים. פרק נוסף בפולמוס על דיאלוג אפשרי בין יהודים לנוצרים, בעקבות מאמרו של הרב שלמה ריסקין המשך הרשומה

אצבעו המאשימה של האנוס / עינת טלמון

עוד בטרם חזרה ספרד לנכס לעצמה את יהודיה, פורסם בה רומן על אהבה אסורה בין קתולית לפליט יהודי שבאמצעותו מוטחת ביקורת על הדת המאובנת. אולי נטלו עמם המגורשים את הלהט הדתי? המשך הרשומה

דיאלוג יהודי-נוצרי: חשיבה מחודשת / שלמה ריסקין

יותר מארבעים וחמש שנה אחרי שהרב י"ד סולובייצ'יק פרסם את מסתו "עימות", מבקש תלמידו לקרוא אותה מחדש לאור השינויים שחלו בעולם הנוצרי ולאור הפיכתה של ישראל לעובדה היסטורית ותיאולוגית חד משמעית

המשך הרשומה

נוצרי הדמעות / איתמר מרילוס

 

קבוצה של נוצרים הולנדים נטלה על עצמה לשפץ ולתחזק בתי עלמין יהודיים באירופה, מתוך רצון לכפר במעט על חטאי הנוצרים כלפי היהודים. ביסודיות, בדבקות ובצניעות הם מקווים לזכות להיות "המסמרים של הגשר" שאולי יביא לפיוס ביום מן הימים. ראיון מרתק עם יוזם הרעיון וראש הקבוצה

המשך הרשומה

מה שראתה שרה / שלום רוזנברג (לפרשת לך לך)

 

בשורתו של 'אב המון גויים' מתבררת בהמשך הדורות תוך היבדלות מבני לוט, מישמעאל ומעשו. ההיסטוריה מגוללת את הפרשה הזו עד לדורנו, במעין תסביך אלקטרה לא פתור

המשך הרשומה

גאולת כל הדרכים / אלחנן ניר

 

מה מחפשים כמרים אירופים בין בתי היישוב בת עין? מפגש מרתק בינם לבין ראש הישיבה במקום מעלה את הסוגיה הבוערת של יחס ההנהגה הרבנית לנצרות העכשווית  

המשך הרשומה

תקומת ישראל מגדירה מחדש את הנצרות / יואב שורק

 

שיחה עם האנק פוט, כומר הולנדי שעוסק בהטפה פרו-ישראלית ואנטי-מיסיונרית, מעוררת שורה של תובנות היסטוריוסופיות ומעידה על המשמעות התיאולוגית האדירה של שיבת ציון. גזור ושמור

המשך הרשומה