ארכיון הבלוג

ספרי חיים, ספרי מתים / מנחם בלונדהיים

 

הקישור שאנו עושים בימים הנוראים בין הכתיבה בספר ובין גזירת החיים והמוות מקבל מובן לאור תפיסת הדיבור כביטוי של חיים הנעדר את מימד הנצחיות. מכאן השניות הקוטבית בעולמה של התקשורת 

המשך הרשומה