ארכיון הבלוג

אמונה מחוללת מציאות | גרשון הכהן

תרומתו של האתוס החשמונאי למפעל הציוני איננה במלחמה הפיזית, אלא בנכונות לצאת למאבק כנגד כל הסיכויים. על רוחה של המהפכה ועל הנס שבהעזה המשך הרשומה

יום עצמאות קדמון / דניאל שילה

 

 הדגשים המקובלים כיום לגבי נס חנוכה אינם עולים בקנה אחד עם עשרות רבות של מקורות בספרות ההלכה. הדגש על ניצחון החשמונאים וכינון הריבונות היהודית אינו המצאה ציונית

המשך הרשומה

לא היה ולא נברא, משל היה / חיים בורגנסקי

לא העצמאות (שאבדה מאז) ולא טיהור המקדש (שנחרב מאז), אלא יכולתנו לצלוח את העולם ההלניסטי ולהישאר עם אמונה ומצוות: זהו הנס של חנוכה. מעשה פך השמן הוא אגדה חז"לית המבארת את מהותו המשך הרשומה

הנרות הם רק תוספת / עידו פכטר

חג החנוכה הוא חג ההלל: כך קבעו חכמים שיש לציין את החג, והניחו בזה יסוד לקביעת הלל לדורות במקרה של עצמאות מדינית. שורה של מקורות יובנו רק אם נניח שהנרות הצטרפו אחר כך

 

המשך הרשומה