ארכיון הבלוג

לא אני ולא את, תאמרו אנחנו | עזריאל וחדווה אריאל

השחיקה בחיי הנישואין בעידן המודרני נובעת דווקא משום שהרומנטיקה משחקת בה תפקיד מרכזי. במקום סיפוק עצמי, זוגיות בריאה צריכה לחתור לייעוד משותף

המשך הרשומה

ההלכה ו"מות הנישואין" | אבישלום וסטרייך

בעיית מסורבות הגט היא שאלה של הגדרה. הוויכוח על הגדרת הבעיה איננו ויכוח בין ההלכה למתנגדיה, אלא ויכוח המצוי בתוך ההלכה עצמה ביחס לאופי הנישואין
המשך הרשומה

קידושין כדת משה, 
נישואין כדת ישראל | רוני שויקה

מעשה הקידושין נועד במקורו להבטיח את הזיקה של הבעל לילדיו, ואין לו כל קשר לבניין הזוגיות. לכן, את המוקד יש להחזיר לטקס הנישואין, ובו לבנות מערכת התחייבויות שוויונית  המשך הרשומה

סדרן מתחת לחופה | אליהו בירנבוים

האם רב צריך להיענות לכל זוג המבקש שיערוך את חופתו? על מעמדו של הרב בחופה ועל התמודדות עם אירועים בלתי צפויים המשך הרשומה

משפחה על סף פירוק / עינת רמון

 

שאלת הפוליגמיה שעלתה לאחרונה על סדר היום היא פרק נוסף בניסיון הפוסט-מודרני לקעקע את מוסד המשפחה המסורתי, בין היתר באמצעות טכנולוגיות רבייה מתקדמות. הצעת מתווה למזעור נזקים

המשך הרשומה

מעשה ושתי / הלל גרשוני

 

עיון משווה בין החוק הפרסי הקדום לדין אשה מורדת מלמד על מגמה שוויונית ומתקדמת יחסית בהלכה היהודית, אך מעורר תהיה האם אין זו אלא חידוש מאוחר וזמני בלבד

  המשך הרשומה