ארכיון הבלוג

באין כאחד / רפאל בנימין פוזן

שני גדולי תורה בימינו – הרב אהרן ליכטנשטיין והרב נחום רבינוביץ' – משקפים בחייהם ובהשכלתם את דרך האמצע הנכספת של שילוב תורה עם דרך ארץ. זיכרונותיי מן המפגשים הראשונים עִמם מעלים ניחוח של גדולה, ענווה ורוחב דעת

המשך הרשומה

מודעות פרסומת

הפשט מתחדש / חיים מאיר נריה

 

כתבי הרמב"ם העלו תהיות בשל היעדר ציון מקורותיו ומה שנדמה כסתירות פנימיות. קובץ מאמרים מציע כללים לקריאה מדוקדקת בספריו ההלכתיים כדי להתמודד עם קשיים פרשניים

המשך הרשומה