ארכיון הבלוג

באין כאחד / רפאל בנימין פוזן

שני גדולי תורה בימינו – הרב אהרן ליכטנשטיין והרב נחום רבינוביץ' – משקפים בחייהם ובהשכלתם את דרך האמצע הנכספת של שילוב תורה עם דרך ארץ. זיכרונותיי מן המפגשים הראשונים עִמם מעלים ניחוח של גדולה, ענווה ורוחב דעת

המשך הרשומה

הפשט מתחדש / חיים מאיר נריה

 

כתבי הרמב"ם העלו תהיות בשל היעדר ציון מקורותיו ומה שנדמה כסתירות פנימיות. קובץ מאמרים מציע כללים לקריאה מדוקדקת בספריו ההלכתיים כדי להתמודד עם קשיים פרשניים

המשך הרשומה