ארכיון הבלוג

הקומוניזם והנפש | שלום רוזנברג

החסיד של ריה"ל הוא המנהיג את גופו ונפשו במידה הראויה להם. בין נזירות לאנרכיזם המשך הרשומה

קטטוניה לשם שמים / שלום רוזנברג

במשנת הרמב"ם והריה"ל, תופעת הנזירות הקיצונית איננה מידת 
חסידות אלא סטייה מהאיזון הנפשי. 'סינדרום נשות השאלים' כדוגמה המשך הרשומה