ארכיון הבלוג

משבר אמון | שלומית רביצקי טור–פז ומשה (קינלי) טור–פז

 

סיפור מותם של נדב ואביהוא הוא האירוע המכונן של ספר ויקרא. מעתה מתברר שהמשכן איננו רק מקום כפרה אלא גם מקור סכנה המשך הרשומה

חטא העצמיות | יערה ענבר

נדב ואביהוא חטאו משום שנתנו ביטוי לרצונם האישי במקום שבו נדרשת כניעה לחוק העליון. בעקבות סוד הכותונות בין המשכן וגן העדן
המשך הרשומה

בקרבתם / רון פכטר (לפרשת אחרי-מות)

 

פרשתנו מתארת את חטא נדב ואביהוא בדרך שונה משאר שלושת המקומות שבהם מופיע החטא בתורה. המסר הטמון בחזרות ובייחוד הוא הכרחיות הריחוק מן האינסופי

המשך הרשומה

לפעמים גם שריפות מכבות / בניה אמיד (לפרשת שמיני)

 

הביטוי היחידאי "וידום" רומז שיש כאן יותר משתיקה: מה שהיה חי הופך לדומם. אהרן מעולם לא התאושש מהטרגדיה של מות הבנים, ודיבוריו המעטים מכאן ואילך רומזים למציאות הפנימית הכבויה

המשך הרשומה