ארכיון הבלוג

יחיד נגד הזרם / זאב ספראי

יחזקאל כהן זיהה בצעירותו את פתיחת המסלולים התורניים כמהלך אלטיסטי הנותן מענה למיעוט בעל אמצעים הבא על חשבון תרומה לכלל. שלושים לפטירת מייסדה של תנועת 'נאמני תורה ועבודה' המשך הרשומה

להשתחרר מן הצדוקים / צבי ליפשיץ

 

חז"ל לא היו פלורליסטים כלפי מי שביקשו להותיר את התורה בשמים. המבקשים ללכת בעקבותיהם צריכים ללמוד מהם

המשך הרשומה