ארכיון הבלוג

למה ניגרע / מוריה באר-שריקי וידידה קורן

המכון התלמודי במת"ן הוא בית המדרש היחיד המבקש להכשיר ר"מיות להוראת התלמוד. כעת הוא עומד בפני סגירה ושתיים מהלומדות בו זועקות את כאבן
המשך הרשומה