ארכיון הבלוג

שלטון החוק והספר | עידו פכטר

המעבר לעידן החכמה בימי בית שני נתפס אצל רבים כמהפכה, אך קריאה פשוטה בתורה מלמדת שזה היה ייעודו המקורי של מעמד הר סיני – השלטת התורה במקום מנהיגותו של משה

המשך הרשומה

מעמד של עול מלכות שמים | חגי רביב

מעמדם המיוחד של עשרת הדיברות איננו נובע מתוכן המצוות, אלא מהיותם ביטוי לקבלת עול מלכות שמים – שלב הכרחי ותודעתי הקודם לקבלת המצוות כולן 
המשך הרשומה

זיכרון להתגלות חיה | אליכין בן נון

קביעת חכמים לחוג את שבועות במשך יום אחד ולא יומיים מלמדת שמוקד החג איננו ציון מעמד קבלת התורה בשלמותו אלא זיכרון להתגלות ה'. רצוננו לראות את מלכנו
המשך הרשומה

מאיירים את הקולות | יעל מאלי

ההכנות למתן תורה מביאות לתנועות נפש מנוגדות אצל העם. שלושה כתבי יד עבריים מהמאה ה־14 מתארים את המעמד ההרואי כאירוע שיש בו קרבת א־לוהים נטולת כל חרדה  המשך הרשומה

ראייה של לעתיד לבוא / יעל לוין

המדרש המספר על גילוי השכינה בים סוף זוכה לפרשנויות שונות בספרות הראשונים 
ומשמש בסיס לתיאור הגאולה העתידית. עיון משווה.

המשך הרשומה

ההצתה המאוחרת של מתן תורה / עידו פכטר

 

התורה לא ניתנה במעמד הר סיני, אלא במהלך ארבעים השנים במדבר. את תפיסת מעמד סיני כ'מתן תורה' ואת הכתרת שבועות כ'חג מתן תורה' יש לתלות במהפך שחולל עזרא הסופר

המשך הרשומה