ארכיון הבלוג

משפטי שמים וארץ / שלום רוזנברג

התורה מציגה בפנינו מערכת משפט ארצית, אך הנביאים והכתובים תובעים מאיתנו מבט מוסרי ומייצגים את משפט השמים המשך הרשומה

לא משורר חצר / נילי כהן

נתן אלתרמן, כנתן הנביא, משתמש בנשקו הספרותי כדי להציב בפני מנהיגו נורמות משפטיות-מוסריות. אליהם מצטרף הפרקליט הצבאי בתווך שבין צורכי לחימה לזכויות אזרח המשך הרשומה

קהל ועדה וישראל / שלום רוזנברג

לקרבן הפסח פנים כפולות המעידות על ארגונו החברתי של עם ישראל. בין עם, מדינה ומשפחה בעקבות פירושי רש"ר הירש

המשך הרשומה

קולותיה של העקדה / שלום רוזנברג (לפרשת וירא)

 

הקרבת הבנים היא לבה המתועב של העבודה הכנענית, שהתורה נלחמת בה מלחמת חרמה. העקדה מתמודדת עם העוצמה שבה ומשמיעה בשעה אחת שני קולות

המשך הרשומה

מעשה ושתי / הלל גרשוני

 

עיון משווה בין החוק הפרסי הקדום לדין אשה מורדת מלמד על מגמה שוויונית ומתקדמת יחסית בהלכה היהודית, אך מעורר תהיה האם אין זו אלא חידוש מאוחר וזמני בלבד

  המשך הרשומה