ארכיון הבלוג

בשפה אחרת – אוקטובר 2014 | זאב שביידל

סקירת כתבי עת מן העולם המשך הרשומה

"אייכמן היה ציוני" / שלום רוזנברג

הבעיה העיקרית ביחסה של חנה ארנדט למשפט אייכמן הייתה הסטת הדיון מהרוצח לקרבן. ייתכן שהיו יהודים שמכרו את נפשם לשטן, אולם במשפט אייכמן עמד לדין השטן המשך הרשומה

"עדיין לא ראינו על דוכן העדים יהודי עם זקן מלא ופאות" / ישראל רוזנסון

 

כיצד הגיב הציבור הציוני דתי למשפט אייכמן? עיון בעיתונות הכתובה של אותם ימים מגלה מגוון דרכי התמודדות

המשך הרשומה