ארכיון הבלוג

נקליטין, דלפקי ומלבן המיטה | בנימין לאו

זיהוי מדויק של פריטי הריהוט בתקופת המשנה מסייע להבנתה בעיקר 
בהקשר של הלכות טומאה. הישג לחקר הריאליה התלמודית 
המשך הרשומה

חירות וחוק: דרכו של רבן גמליאל / משה מאיר

 

יש שורה של דרכים לפתור את הסתירה המובנית בין החוק – או ההלכה – לבין החירות. המשנה מציגה מודל שאינו פותר את הסתירה אלא חי אותה, בדמותו של אחד מגדולי המחוקקים

המשך הרשומה