ארכיון הבלוג

שותפים לקדושה | הרב מאיר שפיגלמן

מהקדשת הכהנים, דרך שמירת המועדים ועד פרשת המקלל – למרות שהקדושה מגיעה ממרום, פרשתנו מלמדת כי עם ישראל הוא היוצר אותה

המשך הרשומה

מסעה של השכינה / שלמה גוטל

 

שיאו של ספר במדבר מצוי בסיפור מסע הארון, מסע המבטא את תנועתה של השכינה מהר סיני אל הארץ יחד עם העם. מבוא לספר

המשך הרשומה

קיצור תולדות השקל / גדעון ישראלי

 

קורותיו של השקל, מימי היותו יחידת משקל ועד למטבעות שהנפיק בנק ישראל בשנות השבעים של המאה הקודמת. צדדים רבים למטבע

המשך הרשומה

טכנו-רוחניות במדבר / מרדכי רוטנברג

 

בניית המשכן היא המחשה של המעבר שחולל משה מתרבות המצטיינת בריבוי טבעי גבוה (פרוקריאטיביות) לתרבות המפתחת את כוחות היצירה הרוחניים, במדע, בהגות ובאמנות (פרודוקטיביות). המאבק מתחולל כיום בין הקיצונים שבדתות לבין המוארים המתונים

המשך הרשומה

לא לכוהנים בלבד / ניסן אררט (לפרשת תרומה)

 

שחזור אחר של מבנה המשכן חושף יחידה נוספת, שנועדה להתוועדות של העם לפני הא-ל ולשותפות בעבודתו. הן המשכן והן המקדש לא נבנו כמעונו של א-ל מסתורי מרוחק מבני אדם, אלא כמקום מפגש והתעלות

המשך הרשומה