ארכיון הבלוג

שלטון החוק והספר | עידו פכטר

המעבר לעידן החכמה בימי בית שני נתפס אצל רבים כמהפכה, אך קריאה פשוטה בתורה מלמדת שזה היה ייעודו המקורי של מעמד הר סיני – השלטת התורה במקום מנהיגותו של משה

המשך הרשומה

סיפורו של מושיע  | חגי משגב

עלייתו של משה נעה במסלולים הפוכים המעמתים את הצד האתני והמוסרי שבו. הגאולה מגיעה כשהמסלולים משתלבים לאחד והצדק מזדהה עם הלאומיות
המשך הרשומה

כרוניקה של שבר | מיכל שמחון ורחל וולפיש

מנקודת מבטו של משה, חטא העגל היה שרשרת של שברים ושבירות. אך משה עצמו מציע גם את המבט הרחב, שבו טמון התיקון
המשך הרשומה

אש אוכלה ואוהבת | מיכל שמחון ורחל וולפיש

סירובו של הקב"ה לתחנוני משה מאפיין את רוח הפרשה שנוטה לקשיחות וטוטליות. 
אך מבין השורות נשמע גם קול רך המבקש קִרבה המשך הרשומה

אמונה בעתיד לבוא | מירב סויסה

מבט רחב על יציאת מצרים מלמד שהן למשה והן לישראל נדרש זמן עד שהשתכנעו בכך שהם נגאלים. המשברים בדרך לא היו חטא אלא תהליך עמוק של בניין אמונה המשך הרשומה

ראתה את הנולד | יעל מאלי

 מרים הייתה מבועתת וחרדה או נועזת ואמיצת לב? סיפור משה בתיבה התרחש בצל איום קיומי על ישראל הנמצאים במצרים. שלושה יוצרים מפרשים את הסצנה הדרמטית  המשך הרשומה

יציאה בשפה אלילית | חנה גודינגר (דרייפוס)

בקשתם הכפולה של משה ואהרן מפרעה לשחרר את עם ישראל נובעת מהצורך של המנהיגים לתרגם את הבקשה לתפיסת עולמו של העומד מולם. האלילות איננה יודעת מהי עבודה לשמה המשך הרשומה

היהדות כמרד / נתן לופס קרדוזו

סיפור גדילתו של משה רבנו מלמד כי תמצית היהדות היא לא ההסכמה והקונפורמיזם, אלא חוסר ההשלמה והסרבנות. קריאה לחינוך יהודי אותנטי המשך הרשומה

שחרור אל הזמן / איילת סקסטין

ביציאת מצרים זכה עם ישראל ללוח שנה חדש, שביטל את המניין הכפול האלילי וקבע התחלה אחת לשנה. מסע בעקבות סוגיית הגילים במקרא  המשך הרשומה

גאולה הבוקעת מן הנמוך / יעל מאלי

אנשי דורא אירופוס ציירו את משה כמנהיג חזק המקבל השראה עליונה. בדורנו, כשהמנהיגות מתמוטטת, עדי נס מציע לשרוף את האמונות הישנות ולצמוח מלמטה. מבט לשני ייצוגים של הסנה הבוער המשך הרשומה