ארכיון הבלוג

התגלות כמפגש / משה מאיר

ההתגלות הא־לוהית לאדם ירדה לכאורה במדרגתה לאורך הדורות, אך מבט אחר יכול לראות בכך דווקא התקדמות. שיא הגילוי הוא בהעצמת האדם ולא בביטולו המשך הרשומה

לפרוץ את גבולות המוכר / נַחֵם אילן

לא מפליא שגיבורו של משה מאיר הוא צעיר דתי־חילוני המתייסר בשאלות אמונה ואהבה. גם המבנה הייחודי של הרומן הוא בבואה של דמותו המורכבת של המחבר המשך הרשומה

מרחבים של חירות / משה מאיר

איש ההלכה חי פרדוקס מובנה בין הציות לחוק לבין חופש הבחירה, שבלעדיו אין קבלת תורה. משה מאיר מציע שלוש דרכים למימוש חירותנו

המשך הרשומה