ארכיון הבלוג

האחווה בתורתו של אבא / נעמי וולפסון

 

המילה 'אחיו' והטיותיה השונות כמו קפצו מן השורות של ספר התורה אל עיניו של אבא, שראה בהן מפתח לכול. לזכרו של הרב משה בוצ'קו זצ"ל, שנסתלק בערב יום כיפור תשע"א

המשך הרשומה