ארכיון הבלוג

לבד במקווה | עידית ברטוב

פוסקי ההלכה בכל הדורות התירו לנשים לטבול ללא נוכחות אישה נוספת, והציעו פתרונות לבעיות הכרוכות בכך. יש לכבד את זכותן של המעוניינות שלא לטבול תחת עינה הפקוחה של הבלנית המשך הרשומה

טבולי יום | אליהו בירנבוים

קהילות יהודיות רבות בעולם אינן מבינות את החשיבות שיש במקווה טהרה 
ולא מתחזקות אותו. כיצד ניתן להסתדר במקומות כאלה? המשך הרשומה

להרבות טהרה / יעל לוין

בציבור הדתי-לאומי ישנם זוגות שאינם מקפידים על טהרת המשפחה. פתיחת הלימוד במסכת נידה היא הזדמנות לעורר מודעות לעניין

המשך הרשומה