ארכיון הבלוג

הדרך רצופה כוונות טובות | יואב שורק

מתוך רגישות למה שנראה כדמעת העשוקים, מאמצים אנשים טובים את מגמת הלגיטימציה והנורמליזציה של חד–מיניות – תוך אימוץ שלל הנחות הסותרות את התורה ויוצרות עוד ועוד אומללות וסבל המשך הרשומה

תומכים בשתיקה | שלמה וילק

ההלכה אכן אוסרת משכב זכר, אבל זו לא הזווית היחידה שבה יש לבחון את הסוגיה. יש להעניק במסגרת אזרחית זכויות אדם ומשפחה, ולזכור כי מצעדי הגאווה מפגינים כנגד מצעדי הביוש והאפליה אך לא כנגד הדת המשך הרשומה

מנהיגים על הגבול | צביקה קליין

הראשון, הוא רב קהילה אורתודוקסי שמחפש מנהיגה קהילתית ראשונה בישראל. השני, הוא רב קהילה קונסרבטיבי בארה"ב, הומוסקסואל מוצהר, שמתמודד עם תופעת נישואי התערובת. על רקע סערת הלהט"בים פגשנו את האחים לבית לאו לשיחה משותפת. מעבר לפערים שניהם מודים בעובדה אחת: לאף אחד מהם אין בעלות על היהדות
המשך הרשומה

היהדות אינה מערבית אלא א–לוהית | מאיר נאמן

 מחול השדים שמתחולל בכל פעם שמישהו מערער את הלגיטימיות של הלהט"בים מלמד שהנושא הנדון הוא לא זכויות הפרט אלא אופייה של היהדות. הגיעה העת להיאבק על האמת  המשך הרשומה