ארכיון הבלוג

זכירה שנשכחה | רא"ם הכהן

לצד החובה לזכור את עמלק, התורה מצווה גם לזכור את מעשה מרים ואת חטא הלשון הרע. לשתי הזכירות לקח מעשי שראוי להזכיר בכל בית כנסת

המשך הרשומה

בארה של מרים | שלום רוזנברג

החיוב במצוות, כמו הגשם, מגיע מלמעלה למטה, אך אין לדבר קיום ללא ההתעוררות שמלמטה, כמו מי הבאר. על נשים שאינן מצוות ועושות בעקבות דרשת הרבי מפיאסצ'נה

המשך הרשומה

לא רק חובות | שלום רוזנברג

ההלכה היהודית מכירה גם בזכות, והיא לא רק הצד השני של החובה. על "זכויות האדם" כניצוצות שנפלו מהקדושה המשך הרשומה

לזכות את ישראל / שלום רוזנברג

בניגוד לתפיסה הנוצרית, היהדות רואה בריבוי המצוות שניתנו לישראל זכות ולא עול. על העיקרון האחרון בדברי ר' חנניא  המשך הרשומה

מצוות ככלים להישרדות / זאב שביידל

 

פרופ' מלוין קונר, אנתרופולוג יהודי בעל שם, רואה את המצוות ככלי להישרדותה של חברה, בייחוד בזמן המודרני. בשיחה עם פרופ' משה קופל הוא מחבר אבולוציה ויהדות ומסביר למה ברית המילה קשורה לפוריות השבטים באפריקה

המשך הרשומה

בתגובה ל"הבחירה בהתגלות" מאת משה מאיר, גיליון שבועות

 

תגובות מאת: שמעון אליעזר הלוי ספירו, יוסף שפירא, הרב ראובן הכהן אוריה המשך הרשומה