ארכיון הבלוג

אדם או הינדיק | שלום רוזנברג

האם האדם הוא יציר עליון או חיה מבויתת? בניגוד לפרויד ומרקוזה, ר' נחמן סבר שאנו בני מלך המשך הרשומה