ארכיון הבלוג

אדיפוס, קין ויהודה / שלום רוזנברג (לפרשת ויגש)

 

מבט-על על בראשית מלמד משהו על אופן ההתנהלות ביחסים בין חברות-אחיות. נדרשת חלופה לא רק למודל קין והבל, אלא גם למודל לוט ואברהם

המשך הרשומה