ארכיון הבלוג

יוצאות אל המרחבים | אלי חדד

סקירה הלכתית־היסטורית של מעמד הנשים בבית הדין מלמדת כי שילובן במערכת המשפט נעשה עם יציאתן למרחבים הציבוריים. הגיעה העת להכניסן אל הדרג השיפוטי

המשך הרשומה