ארכיון הבלוג

אח במצוות, אחר בחברה / זאב ספראי

 

עיון במשנת ביכורים מלמד על מעמדו הנחות של הגר מבחינה חברתית בעיני הכהנים ובעיני חלק מן החכמים. ההלכה הפסוקה נטתה לטובתו 

המשך הרשומה