ארכיון הבלוג

עם לבדד ישכון? | יצחק דב קורן

אל מול ערכים יהודיים וכלליים שעליהם הוקמה המדינה, מתעצמת תודעת עליונות הגוררת שנאה ואלימות. סדרה בינלאומית על הוגים יהודים עכשוויים הקדישה כרך לחוקר הרמב"ם ותפיסת האוניברסליזם היהודי שלו
המשך הרשומה

לעסוק יותר במשותף | עידו פכטר

בניתוח שלוש הלכות מבקש קלנר לצאת נגד העמדה הפרטיקולרית שזיהו רבנים בכתבי הרמב"ם  המשך הרשומה