ארכיון הבלוג

בתגובה ל"מודל הרצף בחינוך היהודי" מאת שמואל בן דוד, גיליון שבת כי תצא

 

ערכים הביתה! / ד"ר נתנאל ליבוביץ

המשך הרשומה