ארכיון הבלוג

בחזית האמונה והמוסר | ישי אילן

הופעתה הכפולה של המלחמה בישראל היוצאים ממצרים מבוססת על שתי 
בחינות בחטאו של עמלק. מלחמה בה' ובישראל המשך הרשומה