ארכיון הבלוג

הספר התורני שלי | פרויקט מיוחד לחג השבועות

 

מאז מתן תורה, ומשך כל הדורות, נכתבו אלפי ספרי קודש בעם ישראל. ספרים המדברים את הקודש ומבקשים להביא אותו אל הלבבות, המושכים נהרות ויובלים מתורת השמים אל תורת העולם והעם, האדם והארץ. ביקשנו מתשעה כותבות וכותבים לשתף אותנו בספר שמלווה אותם שנים רבות, שהולך איתם בכל המסעות. הנה בחירתם לפניכם

המשך הרשומה

ויחנו בחרדה | שלום רוזנברג

בילדותי התוודעתי לתורת איזביצא־ראדזין, הנוגעת בתהומות האבסורד ומבקשת להמשיך לחיות אף שם מתוך חרות המשך הרשומה

עבודה שלא על פי כללים | ישראל קורן

משנתם של האדמו"ר מאיזביצא ומרטין בובר נוגעת בחיפוש אחר רצון ה' האמיתי, הדינמי והמשתנה. על המתח שבין החוק להתגלות ועל הספק שמלווה כל ודאות המשך הרשומה

עבודת ה' שבהווה / אבי-רם צורף

 

מוטיב ה'עברה לשמה' האיזביצאי מעמיד מודל מחויבות דתית של ברית הנעשית מבחירה. ברית שנבחנת בכל רגע, ומכילה הכרעות ותשלום מחירים

המשך הרשומה