ארכיון הבלוג

גשר בין העגלות | דוד מלמד

מפגשם של דוד בן גוריון והחזון איש עורר עניין רב בשעתו והניב אגדות שונות. על מיתוס ואמת בסיפור העגלה המלאה והריקה במלאת לו שישים שנה

המשך הרשומה

לכתוב את פרקי ההמשך / עדיאל זימרן

בעידן של גאולה לא ניתן עוד להחזיק ביציאת מצרים כסיפור היחיד של הקולקטיב היהודי. הסיפור ממשיך ונכתב, ועל גביו יש לפתח אתוס ישראלי חי ורלוונטי

  המשך הרשומה