ארכיון הבלוג

בית הסוהר כמפעל הנצחה | גילית חומסקי

במקום אירוע ענישה פומבי החברה משליכה את עברייניה מאחורי חומות. מעבר לשאלת היעילות, חומות הכלא משפיעות גם על מי שמחוץ להן. על ספרו  החשוב של פוקו  המשך הרשומה