ארכיון הבלוג

בית הסוהר כמפעל הנצחה | גילית חומסקי

במקום אירוע ענישה פומבי החברה משליכה את עברייניה מאחורי חומות. מעבר לשאלת היעילות, חומות הכלא משפיעות גם על מי שמחוץ להן. על ספרו  החשוב של פוקו  המשך הרשומה

מודעות פרסומת