ארכיון הבלוג

אירופה כבר מתה | אמרי סדן

בעוד שנים ספורות ייבחר מועמד מוסלמי לנשיאות צרפת, התרבות והאקדמיה הצרפתית ישקעו 
ויתאסלמו. רומן אפוקליפטי שגיבורו הוא חוקר ספרות בעל מוסר רופס  המשך הרשומה

היצירה מפייסת / חבצלת פרבר

 

פעילות אמנותית במפות ובצילום פותחת את הגיבור לאהבה ומחדשת בו את הזיקה הרגשית לאביו ולסביבתו. ספר חדש של וולבק שמצליח לגעת מעבר לשחיטת פרות קדושות

המשך הרשומה