ארכיון הבלוג

נדודי שינה ומים על הרצפה / יואל רפל

 

למרות שחג השבועות הוא הקצר מבין הרגלים והלכותיו מועטות – ואולי דווקא בשל כך –  מנהגים רבים נתקבצו מכאן ומשם ועיצבו את אופיו

המשך הרשומה