ארכיון הבלוג

פילוסוף של אור / רומן כצמן

מטביי קגן, תלמידו של הרמן כהן ומייסדו של החוג הפילוסופי שנודע כ'חוג בחטין', נשכח בצל תהילתו של החוקר הרוסי הגדול. מחקרים ראשוניים מגלים את העושר הרעיוני של יצירתו ואת השפעתו על פני המחשבה המודרנית המשך הרשומה