ארכיון הבלוג

ניצחון זרע אברהם / שלום קולין

 

מכתב מאב, נצר למשפחה נצולת שואה, לבתו, לרגל נסיעתה לפולין לסיור במחנות ההשמדה  

המשך הרשומה