ארכיון הבלוג

עד שקרעו ספר תורה בחמתן | רמי ברכיהו

לפני שלושים שנים התרחש בשכונת ילדותי, הבוכרים, מאבק אדירים בין הרבנים יוסף ואליהו, אך מעולם לא נתקלתי באיומים, הכפשות והוצאת שם רע כפי שהתרחש לאחרונה בציונות הדתית בסוגיית הרבנות הראשית. כולנו תלמידים של אותו בית מדרש  המשך הרשומה

על תשובה שלא מאהבה ודפוסים של גאולה / יואל אליצור

 

מחלוקתם של רב ושמואל בדרכה של הגאולה מתפרשת לאור מחלוקת אחרת שלהם בדין "תעשה ולא מן העשוי". דרשה לשבת שובה

המשך הרשומה

לשאוב כוח מחכמי הדורות / הרב אברהם שפירא

 

חז"ל לימדו אותנו על לבם הפתוח כאולם של קודמיהם, ועל החשיבות שיש בהעמדת דמותם לנגד עינינו. ההתעוררות לתשובה של אלול מתעצמת מימי פטירתם של צדיקים

המשך הרשומה

להשתחרר מן הצדוקים / צבי ליפשיץ

 

חז"ל לא היו פלורליסטים כלפי מי שביקשו להותיר את התורה בשמים. המבקשים ללכת בעקבותיהם צריכים ללמוד מהם

המשך הרשומה

גאולת לימוד התלמוד / יהודה זולדן

במקום שיטת הפלפול המקובלת, מוצעת שיטה המחלצת עקרונות-על ותוכן ערכי מהסוגיות הנלמדות, וייתכן שתסלול דרך להשפעה אקטואלית. ואולי יש כאן גם תשובה לסוגיית חלוקת רווחי הגז העתידיים

המשך הרשומה

תיקון לא מושלם / עלי טל-אור

 

את פירושו למשנה תיקן הרמב"ם במהלך חייו כמה וכמה פעמים. עיון בתיקון לפירושו בסוגיית סדר הטבת המנורה מלמד כי ייתכן שלא תמיד היה התיקון מדויק ושלם

המשך הרשומה