ארכיון הבלוג

דרוס כל דוס | אלעד רוק

בסוף נמאס לחילונים משלטון הדתיים והם פרצו במרד אלים נגד החרדים והמתנחלים. בתוך הדיסטופיה החד־צדדית הזאת אפשר למצוא דיון בזהות היהודית וקריאה לחשבון נפש המשך הרשומה

ילודה היא ביטול תורה / גלעד מאירי

המשוררת מביאה לקיצוניות את מחאתה נגד הקפיטליזם הצרכני בהתנגדות למילוי האוטומטי של מצוות פרו ורבו. מחאה חברתית, מגדרית, רוחנית ועדתית

המשך הרשומה