ארכיון הבלוג

מבוכה היא ברכה | אסתי אייזנמן

 

רבים נמנעו מללמוד את ספר מורה הנבוכים מחשש דעותיו. בפירוש חדש הרב שלמה אבינר מנגיש את הספר, ואינו מתעלם מפירושים שאינם עולים בקנה אחד עם תפיסת עולמו המשך הרשומה

סגולת ישראל אינה גזענות / יצחק שילת

מקריאת ספריו של מיכה גודמן נראה שדרכו למימוש חזון היהדות המשותפת נוטה לפרשנות שתערב לחיך קהלו. עם נבחר הוא ייעוד, לא קללה המשך הרשומה

על מיניות, פנטזיה ונבואה / מרדכי רוטנברג

 

הרמב"ם רואה בכוח המדמה הקשור במיניות חלק מה'חומר' של האדם, אולם בהקשרים אחרים הוא מבין שזהו מפתח לנבואה

המשך הרשומה

תאולוגיה קלה לעיכול / חיים מאיר נריה

 

תורתו של מורה הנבוכים רלוונטית מאוד לחברה הדתית ולציבור הישראלי. ספר חדש מבקש להטעים קוראים בני זמננו מהגות זו, אך במאמץ הניסיון לרלוונטיות גוברת לעתים הרטוריקה על הדיוק ומשטיחה את דמותו הדתית של הרמב"ם

המשך הרשומה